คำศัพท์พื้นฐาน Facebook Ads ที่ควรรู้  Part 1

คำศัพท์พื้นฐาน Facebook Ads ที่ควรรู้ Part 1

ฟรี! e-book

"2020 High Conversion Website Template"
เทมเพลตที่จะช่วยให้คุณเพิ่มยอดขายให้กับเว็บไซต์ สามารถนำไปใช้ได้ทันที
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ในยุคนี้ ใครๆก็สามารถทำ Facebook Ads ได้ เพียงใช้โทรศัพท์เครื่องเดียว แต่ใน Facebook Ads มีคำศัพท์เฉพาะมากมายหลายคำที่หลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นตาที่นำไปเสิร์ช หรือหาคำแปลแล้วก็อาจจะยังไม่เข้าใจมากนัก

เราได้รวบรวมคำศัพท์ที่ควรรู้ ก่อนทำ Facebook Ads และคำอธิบายรวมถึงยกตัวอย่างให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนมาไว้ในบทความนี้แล้ว

1. Ad account

บัญชีโฆษณา คือ บัญชีที่รวบรวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับโฆษณาทั้งหมด ที่อยู่ในหน้าธุรกิจ (Business Account) คุณสามารถติดตามวัดผลโฆษณาทั้งหมดได้ที่ Ad Account ในหน้าตัวจัดการโฆษณา (Ads Manager)

Facebook Ad Account คืออะไร

Ad account ประกอบด้วย แคมเปญโฆษณา (Campaign) , ชุดโฆษณา (Ad set) , โฆษณา (Ad) , กลุ่มเป้าหมาย (Audience) , การตั้งค่าบัญชีโฆษณา (Ad Account Setup) , การรายงานโฆษณา (Ad Reporting) , รวมถึงการเรียกเก็บเงิน (Billing Information) ซึ่งบัญชีโฆษณาจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มซื้อโฆษณา เลขบัญชีโฆษณา (Ad Account ID) จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณสามารถดูเลขบัญชีโฆษณา (Ad Account ID) ได้ที่หน้า Home ในหน้า Business Account และ ด้านบนซ้ายในหน้า Ads Manager จำนวนเลขบัญชีโฆษณา มีทั้งหมด 15 หลักด้วยกัน

2. Campaign

ก่อนจะพูดถึง Campaign คงต้องขอเกริ่นถึง Campaign Structure เป็นอันดับแรก

Campaign Structure คือ โครงสร้างของแคมเปญโฆษณา มี 3 ส่วน คือ

1. แคมเปญโฆษณา (Campaign)

2. ชุดโฆษณา (Ad set)

3. โฆษณา (Ad)

Campaign จะอยู่ชั้นแรก ครอบคลุม Ad set และ Ad , Ad set ครอบคลุม Ad และ Ad เป็น subset สุดท้าย

Facebook Campaign Structure
ภาพจาก 2community

Campaign Structure เป็นโครงสร้างที่ทำให้เราเห็นภาพรวมการทำงานของ Facebook Ads การได้รู้ว่าส่วนต่างๆ ทำงานร่วมกันอย่างไรจะช่วยให้แสดงโฆษณาได้ตามที่คุณต้องการและส่งโฆษณาไปยังผู้คนที่เหมาะสมได้

Facebook Campaign คืออะไร

อย่างที่กล่าวไป Campaign คือ รากฐานของโฆษณาที่ครอบคลุมส่วนที่เหลือเอาไว้ คือ Ad set และ Ad ซึ่งใน 1 Campaign สามารถมี Ad set ได้หลายชุด และถ้าคุณอยากจะสร้างโฆษณาใน Facebook ก็ต้องสร้าง Campaign เป็นอันดับแรก

สิ่งที่คุณต้องทำในการสร้าง Campaign เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของ Facebook Ads คือ การกำหนดวัตถุประสงค์การโฆษณา (Campaign Objective) เป็นการกำหนดการกระทำ (Action) ที่ต้องการให้ผู้ใช้กระทำเมื่อเห็นโฆษณาของคุณ และคุณสามารถกำหนดงบประมาณโฆษณา (Budget) ในระดับ Campaign ได้

เช่น ถ้าคุณกำหนด Budget ในระดับ Campaign วันละ 250 บาท แปลว่าทั้ง Campaign จะใช้เงินไม่เกิน 250 บาทต่อวัน ไม่ว่าจะมี Ad set กี่ชุดก็ตาม โดยระบบของ Facebook จะเฉลี่ยงบประมาณในแต่ละ Ad set มากน้อยไม่เท่ากัน โดยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ Ad set นั้นๆ

3. Campaign Objective

วัตถุประสงค์การโฆษณา มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากจะส่งผลต่อการกำหนดค่าต่างๆใน Ad set และ Ad ในอีก 2 ชั้นที่เหลือ

Campaign Objective เป็นสิ่งที่ผู้ทำโฆษณาควรเลือกให้ตรงกับเป้าหมายที่ธุรกิจต้องการ เพราะแต่ละ Objective กำหนดหน่วยผลลัพธ์ (Result) ที่แตกต่างกัน ซึ่งใน 1 Campaign สามารถกำหนด Campaign Objective ได้เพียง 1 วัตถุประสงค์เท่านั้น

แบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่หลัก คือ Awareness , Consideration และ Conversion

3.1 การรับรู้ (Awareness)  มี 2 วัตถุประสงค์

3.1.1 การรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) – แสดงโฆษณาของคุณต่อผู้ที่มีแนวโน้มที่จะจำโฆษณาได้

3.1.2 การเข้าถึง (Reach) - แสดงโฆษณาของคุณต่อผู้คนให้ได้มากที่สุด

3.2 การพิจารณา (Consideration) มี 6 วัตถุประสงค์

3.2.1 จำนวนผู้เข้าชม (Traffic) – ส่งผู้คนไปยังจุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้ เช่น เว็บไซต์ แอพ งานกิจกรรมบน Facebook หรือการสนทนาบน Messenger

3.2.2 การมีส่วนร่วม (Engagement) – เพิ่มจำนวน Engagement บนเพจ ได้แก่ การกดถูกใจเพจ (Page likes) การแสดงความรู้สึกต่อโพสต์ (Post Reaction) ความคิดเห็น (Comment) การแชร์ (Share) หรือการตอบรับ Event

3.2.3 จำนวนการติดตั้งแอป (App installs) - แสดงโฆษณาแก่ผู้คนที่มีแนวโน้มที่จะดาวน์โหลดและมีส่วนร่วมกับแอพของคุณมากที่สุด

3.2.4 การรับชมวิดีโอ (Video views) - แสดงโฆษณาแบบวิดีโอต่อผู้คน

3.2.5 การสร้างลูกค้าเป้าหมาย (Lead generation) - รวบรวมลูกค้าเป้าหมายหรือผู้คนที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าสำหรับธุรกิจหรือแบรนด์ของคุณ

3.2.6 ข้อความ (Messages) - แสดงโฆษณาที่ช่วยให้ผู้คนสามารถโต้ตอบกับคุณบน Messenger, WhatsApp หรือ Instagram Direct ได้

3.3 คอนเวอร์ชัน (Conversion) มี 3 วัตถุประสงค์

3.3.1 คอนเวอร์ชัน (Conversions) – แสดงโฆษณาต่อผู้ที่มีแนวโน้มที่จะกระทำ (Action) สิ่งที่มีคุณค่า (Value) ต่อแบรนด์ เช่น การซื้อหรือเพิ่มข้อมูลการชำระเงินบนเว็บไซต์ แอพ หรือใน Messenger

3.3.2 การเยี่ยมชมหน้าร้าน (Store traffic) - แสดงโฆษณาให้ผู้ที่มีแนวโน้มที่จะเยี่ยมชมร้านค้าของคุณมากที่สุดเมื่ออยู่ใกล้ร้าน

Facebook Campaign Objective

Campaign Objective ของ Facebook มีความคล้ายคลึงกับ stage ของ Sales Funnel

เนื่องจากเป็นกระบวนการขายที่ทำให้คนแปลกหน้ากลายมาเป็นลูกค้า

-เปลี่ยนคนที่ไม่เคยรู้จักแบรนด์ให้เป็นคนรู้จัก คือ วัตถุประสงค์ขั้นแรก Awareness ทำให้ผู้คนเห็นและจดจำแบรนด์ได้

-เปลี่ยนคนรู้จักให้เป็นคนคุ้นเคย คือ วัตถุประสงค์ขั้นที่สอง Consideration ทำให้คนมีปฏิสัมพันธ์และรู้จักแบรนด์มากขึ้น ผ่านการมีส่วนร่วม การพูดคุยกับแบรนด์ การใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

-เปลี่ยนคนคุ้นเคยให้กลายเป็นลูกค้าในที่สุด คือ วัตถุประสงค์ขั้นที่สาม Conversion ทำให้ผู้คนกระทำบางอย่างหรือ take action ที่แบรนด์ต้องการ เพื่อนำไปสู่การเป็นลูกค้าและปิดการขาย เช่น การสมัครสมาชิกในเว็บไซต์หรือการมาเยี่ยมชมสินค้าที่หน้าร้าน

ภาพจาก titangrowth

4. Campaign spending limit

การกำหนดวงเงินใช้จ่ายแคมเปญโฆษณา คือ วงเงินใช้จ่ายสำหรับ Campaign ที่คุณกำหนดไว้ เมื่อใช้จ่ายครบตามวงเงิน Ad sets และ Ads ใน Campaign จะหยุดทำงาน

วงเงินใช้จ่ายนี้จะช่วยควบคุมไม่ให้ใช้จ่ายค่าโฆษณาเกินกว่าที่ต้องการ ทาง Facebook แนะนำให้กำหนดวงเงินใช้จ่ายของ Campaign ตามงบประมาณโฆษณาโดยรวมของคุณเพื่อช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ

คุณสามารถตั้งค่านี้ได้ตอนสร้าง Campaign , ปรับเปลี่ยนวงเงินใช้จ่ายได้ตลอดเวลาและลบวงเงิน เมื่อไม่ต้องการให้โฆษณาหยุดแสดง ในหน้า Ads Manager แต่จะไม่สามารถตั้งค่า Campaign spending limit ได้ หากตั้งค่างบประมาณเป็นงบประมาณตลอดอายุการใช้งานแคมเปญ (Lifetime Budget)

เช่น  ถ้าคุณกำหนด Campaign spending limit อยู่ที่วันละ 200 บาท บัญชีของคุณก็จะใช้จ่ายไม่เกิน 200 บาท ซึ่งจะเป็นไปตามนี้เสมอแม้ว่าคุณจะเผยแพร่โฆษณาและตั้งค่างบประมาณไว้มากกว่า 200 บาทก็ตาม

Facebook Campaign spending limit

5. Ad sets

ชุดโฆษณาเป็นชั้นที่ 2 ใน Campaign Structure อยู่ภายใต้ Campaign ซึ่งใน 1 Campaign สามารถประกอบด้วยชุดโฆษณา (Ad sets) หลายชุด

ชุดโฆษณาเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดว่าโฆษณาของคุณ จะแสดงให้คนลักษณะไหนเห็น ไปปรากฏในที่ใดบ้าง ใช้งบประมาณเท่าไร รวมถึงเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไร Ad set ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการทำ Facebook Ads

Facebook Ad Set คืออะไร

คุณสามารถกำหนดค่าต่างๆของการโฆษณาได้ใน Ad set ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย (Audience) ตำแหน่งการจัดวางโฆษณา (Placements) งบประมาณและการกำหนดเวลา (Budget and Schedule) วิธีการประมูล (Bidding) และการปรับให้เหมาะสมและการแสดงโฆษณา (Optimization & Delivery)

สร้าง Facebook Ad Set

6. Audience

กลุ่มเป้าหมายบน Facebook ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการยิงโฆษณา เป็นการบ่งบอกว่าใครมีโอกาสที่จะเห็นโฆษณาของคุณ เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้โฆษณาของคุณประสบความสำเร็จและได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ เพราะถ้าหากครีเอทีฟโฆษณาดีมาก แต่ส่งโฆษณาไปให้คนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ โฆษณานั้นก็ไม่อาจประสบความสำเร็จได้

ในการสร้าง Audience คุณต้องกำหนดรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น อายุ (Age) , เพศ (Gender) , ความสนใจ (Interest) , แหล่งที่มาของข้อมูล (Source)

Facebook Audience สร้าง

กลุ่มเป้าหมายของ Facebook Ads แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

6.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก (Core Audience) – กลุ่มเป้าหมายหลักของแบรนด์ที่ต้องการส่งโฆษณาไปให้ถึง เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มลูกค้าของแบรนด์ คุณต้องกำหนดลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ (Demographic) , ความสนใจ (Interest) , ตำแหน่งที่อยู่ (Location) ,ความสนใจ (Interest) , พฤติกรรม (Behavior) และภาษาที่ใช้ (Language) ซึ่งสามารถบันทึกกลุ่มเป้าหมายที่สร้าง ให้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้ (Saved Audience) เพื่อไว้สำหรับใช้งานในครั้งต่อไปได้ง่ายขึ้น

6.2 กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง (Custom Audience) – เป็นการเชื่อมต่อกับผู้คนที่แสดงความสนใจหรือมีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจหรือสินค้าของคุณ ซึ่งสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายนี้ได้จากข้อมูลต่างๆที่กำหนดไว้ เช่น รายละเอียดการติดต่อ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ แอพบนมือถือ หรือการมีส่วนร่วมกับเพจ

6.3 กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน (Lookalike Audience) - เป็นการเข้าถึงผู้คนกลุ่มใหม่ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มเป้าหมายเดิมของแบรนด์คุณ ซึ่งสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายนี้ได้จากหลายแหล่ง เช่น Conversion Pixel , คนที่กดถูกใจเพจ หรือกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง (Custom Audience) ที่คุณมีอยู่แล้ว

Facebook Audience คือ
ภาพจาก ppchero

7. Budget

งบประมาณใช้จ่ายที่คุณต้องการใช้จ่ายสำหรับโฆษณา ใน Campaign หรือ Ad set และยังเป็นเครื่องมือควบคุมต้นทุนโฆษณาของคุณ Budget ช่วยควบคุมการใช้จ่ายโดยรวมสำหรับ Campaign หรือ Ad set คุณสามารถกำหนด Budget โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ

7.1 งบประมาณรายวัน (Daily Budget) – จำนวนเงินในการแสดงโฆษณารายวัน โดยการแสดงโฆษณาในแต่ละวัน Facebook จะใช้งบไม่เกินงบประมาณที่คุณกำหนดไว้ คุณสามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นและวันสิ้นสุดโฆษณาได้หรือให้โฆษณาทำงานไปเรื่อยๆแล้วกดหยุดเองในอนาคต

7.2 งบประมาณตลอดอายุการใช้งาน (Lifetime Budget) – จำนวนเงินในการแสดงโฆษณา โดย Facebook จะใช้เงินไม่เกินงบประมาณตลอดระยะเวลาการใช้งานที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจจะมีโอกาสที่ Facebook ใช้เงินไม่เท่ากันในแต่ละวัน ขึ้นอยู่กับการ optimize ของ Facebook และโฆษณาคู่แข่งในแต่ละวัน การตั้งงบประมาณแบบนี้ คุณต้องกำหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของโฆษณาไว้เลย

Facebook Budget & Schedule

8. Delivery

สถานะปัจจุบันของแคมเปญโฆษณา (Campaign) , ชุดโฆษณา (Ad sets) และการนำส่งโฆษณา (Ads) ของคุณ  คุณสามารถดูสถานะเพื่อให้รู้ว่าโฆษณาอยู่ในสถานะไหน มีการทำงานเป็นอย่างไร และควรต้องแก้ไขโฆษณาอย่างไร เช่น Learning Limited โฆษณาสร้างผลลัพธ์ไม่เพียงพอ คุณจึงควรปรับโฆษณา โดยการปรับกลุ่มเป้าหมายหรืองบประมาณ , Learning โฆษณาอยู่ช่วงเรียนรู้ ซึ่ง Facebook จะปรับโฆษณาให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

คุณสามารถดูสถานะ Delivery ของโฆษณาได้ที่หน้า Ads Manager

Facebook Delivery คืออะไร

สถานะ Delivery แบ่งเป็น 7 สถานะ ดังนี้

8.1 Rejected (ถูกปฏิเสธ) - ไม่สามารถแสดงโฆษณาได้เนื่องจากโฆษณาไม่เป็นไปตามนโยบายการโฆษณาของ Facebook

8.2 Learning Limited (การเรียนรู้ถูกจำกัด) - Ad sets ไม่ได้สร้างผลลัพธ์ที่เพียงพอต่อการออกจากช่วงการเรียนรู้

8.3 Scheduled Ad sets (กำหนดเวลาแล้ว) - ถูกกำหนดเวลาให้แสดงในอนาคต คุณสามารถแก้ไขเพื่อเปลี่ยนกำหนดเวลาได้

8.4 In Review (อยู่ระหว่างการตรวจสอบ) – Ads ของคุณอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าโฆษณาเป็นไปตามนโยบายการโฆษณาของ Facebook

8.5 Active (ใช้งานอยู่) – โฆษณาใน Campaign หรือ Ad sets ของคุณกำลังแสดงตามปกติ

8.6 Learning (กำลังเรียนรู้) - Ad sets และ Ads ทั้งหมดกำลังอยู่ในช่วงการเรียนรู้ ในระหว่างช่วงนี้ ระบบการแสดงโฆษณาจะสำรวจ Ads และปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ได้วิธีที่ดีที่สุดในการนำส่งโฆษณาของคุณ

8.7 Completed (เรียบร้อย) – Campaign, Ad sets หรือ Ads หยุดเผยแพร่ เนื่องจากถึงวันสิ้นสุดที่กำห นดไว้แล้ว

Facebook Delivery Statur
ภาพจาก Facebook

9. Engagement

การมีส่วนร่วมเป็น Metric สำคัญที่มีประสิทธิภาพในการทำการตลาด Social Media สามารถบ่งบอกว่า โฆษณามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ มีประโยชน์และความน่าสนใจมากเพียงใด ผู้คนมีความรู้สึกต่อโพสต์ของคุณทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างไร และมีคนที่เป็น brand loyalty ต่อแบรนด์ของคุณมากน้อยเพียงใด

ภาพจาก Sirensearch

Engagement คือ การกระทำ (Action) ที่เกิดขึ้นทุกอย่างของกลุ่มคนที่เห็นโฆษณาต่อโพสต์หรือการมีส่วนร่วมและปฏิกิริยาทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับโพสต์ ได้แก่ ความรู้สึกต่อโพสต์ (Post Reactions) , กดถูกใจเพจ (Page like) , ความคิดเห็น (Comment) , แชร์ (Share) , คลิก (Clicks) , บันทึกโพสต์ (Post Save)  

ยิ่งมียอด Engagement กับเพจหรือโพสต์ของคุณมาก คนก็จะยิ่งเห็นธุรกิจมาก เป็นการสร้างการรับรู้และการเข้าถึงธุรกิจมากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ Engagement จำนวนมาก ยังเป็น Social Proof ซึ่งเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณได้อีกด้วย

Post Engagement

10. Clicks (All)

การคลิกทุกจุดบนโฆษณาทั้งหมด จะถูกนับเป็นจำนวน clicks (all)

Clicks (All) ช่วยให้ผู้ทำโฆษณาเห็นภาพรวมการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพของโฆษณาว่ามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายมากเพียงใด การดูจำนวน Clicks (all) เป็นอีกวิธีที่ดีในการวัดการมีส่วนร่วมทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนโฆษณาของคุณ

Clicks (All) คืออะไร

Clicks (All) จำนวนคลิกทั้งหมดในโฆษณาของคุณ มีดังนี้

- คลิก Link ทั้ง Link URL และปุ่ม call-to-action

- คลิกดูรูปภาพ

- ความรู้สึกต่อโพสต์ (Post Reactions)

- ความคิดเห็น (Comment)

- คลิกแชร์ (Share)

- คลิก read more

- คลิก hashtags

- คลิกเพื่อขยายรูปภาพหรือวิดีโอให้เต็มจอ

- คลิกเล่นหรือหยุดวิดีโอ

- คลิกไปยังเพจบน Facebook หรือโปรไฟล์ Instagram

สรุปทั้งหมด

คำศัพท์ที่เราเขียนทั้ง 10 คำ ในบทความนี้ เป็นคำศัพท์เบื้องต้นที่เกี่ยวกับ Facebook ที่คุณควรรู้ หากอยากจะเริ่มต้นทำ Facebook Ads หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคำเหล่านี้ไปไม่มากก็น้อยนะคะ ในบทความต่อไปเราจะนำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับ Metric ของ Facebook และคำศัพท์สำคัญที่พลาดไม่ได้

แล้วพบกันตอนต่อไป กับ คำศัพท์พื้นฐาน Facebook Ads ที่ควรรู้  Part 2 และ Part 3

ฟรี! e-book

"2020 High Conversion Website Template"
เทมเพลตที่จะช่วยให้คุณเพิ่มยอดขายให้กับเว็บไซต์ สามารถนำไปใช้ได้ทันที
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Pasamon P.

Digital Marketer | Food Lover | Positive Girl

นักเขียน